Traversutbildning

Atlet by UniCarriers

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Brandskydd & Säkerhet

Utbildningstyp: Kurser

Ort: Rikstäckande

Längd: 1-2 dagar

Start: Löpande

Pris: Kundanpassat

Skicka intresseanmälan

Traversutbildning kan minska olyckorna

Är arbete med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap en del av din verksamhet? I så fall, har du och din personal rätt kunskaper för att utföra arbetet? Inte bara de dokumenterade kunskaper som lagen kräver, utan även verkliga kunskaper som optimerar säkerheten på arbetsplatsen? Atlets traversutbildning ger de kunskaper som behövs för ett säkert och effektiv lyftarbete.

Ungefär 80 procent av alla traversolyckor är användarrelaterade. Med rätt kunskap kan denna siffra minskas avsevärt. Vår traversutbildning vänder sig till användare av travers, telfrar och pelarkranar, men passar även för andra typer av lyft och lastkoppling, exempelvis paketeringsarbete med vakuumlyft. Under utbildningen går vi igenom de vanligaste lastkopplingarna och beskriver säker användning och vilken typ av kontroll som föraren ska genomföra.

Utbildningen genomförs enligt SS-ISO 9926-1 och uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.

Vad innehåller traversutbildningen?

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Introduktion
 • Terminologi
 • Konstruktion
 • Operatörens roll
 • Kommunikation
 • Lasthantering
 • Underhåll och kontroll
 • Lagar och regler
 • Ergonomi
 • Säkerhet och olyckor

Traversutbildningen tar 6-8 timmar, varav 4 timmar är teori. Utbildningsbevis utfärdas efter geonomförd utbildning.

Anmälan

Traversutbildningen kör vi endast som företagsförlagd utbildning. Kontakta oss för information.

Atlet by UniCarriers

Atlet truckutbildning

Vad behöver ditt företag bli bättre på? Vill du minska skador på ställage och gods? Är förslitningsskador hos personalen ett ökande problem? Eller vill du få hjälp att effektivisera körningen på lagret? Atlet trucktbildning hjälper dig att göra din materialhantering både säkrare och mer effektiv.

Materialhantering involverar ofta flera riskmoment. Om den inte utförs på rätt sätt, kan den leda till allvarliga skador på personal, gods och inventarier. En effektiv åtgärd för att minska risken för skador är att se till att personalen har en ordentlig utbildning och därmed blir trygga och säkra i sina arbetsuppgifter.

Truckutbildningar som utvecklar din verksamhet

Atlet har över 50 års erfarenhet av materialhantering. Under dessa år har vi skaffat oss djupa kunskaper inom bland annat ergonomi, effektiv körning och givetvis hantering av material. Med denna erfarenhet och kunskap som grund har vi sedan 1975 erbjudit truckutbildningar och andra relevanta utbildningar inom materialhantering. Användbara utbildningar som ger kunskaper som omgående kan göra er verksamhet säkrare och mer lönsam.

Brett utbud av utbildningar för alla som arbetar med materialhantering

Atlet Utbildning har ett brett utbud av utbildningar, från förarkurser, ansvarsutbildningar och instruktörsutbildningar till utbildningar inom ergonomi och hantering av farligt gods. Se hela vårt utbud av utbildningar.

Märkesoberoende utbildningar

Våra utbildningar och kurser är märkesoberoende. De vänder sig därmed till alla företag som arbetar med materialhantering, oavsett varumärket på truckarna som används i verksamheten. Vi utbildar på flera fasta orter, från Luleå till Malmö samt ute på företag runt om i landet.

e-truck

Atlet erbjuder distansutbildning via Internet. Varje person studerar teorin på den plats och tid som passar bäst. På så vis sparar du både tid och pengar.

Företagsförlagda truckförarutbildningar

Vi erbjuder även utbildningar på plats hos er. Läs om våra Företagsförlagda utbildningar.

Utbildning Längd/Typ Pris Ort Spara Jämför

Truckförarutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan en utbildad truckförare förbättra dina affärer?   Visste du att det från och med 1 ju ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Truckinstruktör

Atlet by UniCarriers

Hur kan en egen truckinstruktör minska dina kostnader?   Har du många truckar och truckförare i verksam ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Liftutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlet minska riskerna vid arbete på hög höjd? Jobbar du eller din personal på stege, med sky-/saxli ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Liftinstruktör

Atlet by UniCarriers

Har du många liftanvändare i verksamheten? Har du återkommande behov av att utbilda liftanvändare? Då kan det vara smart att ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Traversinstruktör

Atlet by UniCarriers

Har du många traversförare i verksamheten? Har du behov av att regelbundet utbilda traversförare eller användare av andra type ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Arbetsledarutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlets Arbetsledarutbildning leda till en tryggare arbetsmiljö? Som ansvarig för arbetet med truckar/liftar/tra ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Byggarbetsmiljösamordnare

Atlet by UniCarriers

Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskbedömning

Atlet by UniCarriers

Är det länge sedan du gjorde en bedömning av företagets arbetsmiljö och riskerna i din materialhantering? Är du osäker på ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Miljöbalksutbildning

Atlet by UniCarriers

Miljöbalken innefattar tusentals bestämmelser. Vet du vilka som gäller för din verksamhet? Atlet guidar dig genom det omfattan ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Egenkontroll av pallställ

Atlet by UniCarriers

Har du koll på era pallställ? Är de utrustade med balkspärrar, påkörningsskydd och rasskydd? Sker dokumenterad årlig kontro ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
7 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Farligt gods

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlet göra din hantering av farligt gods säkrare? Hanterar du farligt gods och farliga ämnen? Har du och d ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Ergonomiutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlet hjälpa dig att förebygga skador? Visste du att en truckförare kan vrida på nacken mer än ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Hälsoprogrammet Aktiv

Atlet by UniCarriers

Har du truckförare i verksamheten? Bryr du dig om deras fysiska hälsa? Om inte så har du förr eller senare problem med skador ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

E-truck

Atlet by UniCarriers

Hur kan e-truck göra din utbildning ännu effektivare? Har du svårt att hitta utbildningstider som passar alla del ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

E-truckinstruktör

Atlet by UniCarriers

Hur kan en egen truckinstruktör minska dina kostnader? Har du många truckar och truckförare i verksamheten? Har d ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande
Utbildning Längd/Typ Pris Ort Spara Jämför Sortera

Utbildning explosionssäkerhet – Atex

P&B Brandkonsult AB

Utbildningen riktar sig till drift- och underhållspersonal, tekniker och entreprenörer med fokus på förs ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Halvdag
Företagsanpassat
19 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning av föreståndare brandfarlig vara - Omfattande och/eller komplex hantering

P&B Brandkonsult AB

P&B erbjuder utbildning för föreståndare av brandfarlig vara inom verksamheter med komplex och omfattande ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1 dag
Företagsanpassat
19 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning av föreståndare brandfarlig vara – Enkel hantering, exempelvis försäljningsställen

P&B Brandkonsult AB

P&B erbjuder utbildning för föreståndare av brandfarlig vara inom enklare verksamheter, exempelvis fö ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Halvdag
Företagsanpassat
4 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig

SMO - Konsult & Utbildning

Vi erbjuder: Konsulttjänster och rådgivning inom brand- och säkerhetsområdet Utbild ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Utbildningar inom säkerhet och riskhantering

Loke - Risk och Säkerhetsakademi

Utbildningar Vi erbjuder tre öppna utbildningar och ett stort antal företagsanpassade utbildningar. Certifierad S ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandsäkerhet - Heta arbeten

MOTIVERA

Motiveras affärsidé Vi ska erbjuda stimulerande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och org ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig

SMO - Konsult & Utbildning

Vi erbjuder: Konsulttjänster och rådgivning inom brand- och säkerhetsområdet Utbild ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Företagsanpassade Heta arbeten

Swedish Secon

Heta arbeten utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme el ...
Borlänge
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Borlänge Kontakta Löpande

Anpassad brandskyddsutbildning

Swedish Secon

Att kunna hantera en uppkommen brandsituation kan många gånger vara avgörande om du lyckas rädda liv, egendo ...
Borlänge
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Borlänge Kontakta Löpande

Grundutbildning Brand & Utrymning

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Att ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att på företaget skapa en högre beredsk ...
Sollentuna
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Att man som brandskyddskontrollant förstår innebörden av systematiskt brandskyddsarbete, vet vilk ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Kombi brandutbildning för utrymningsledare

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Grundutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret att i en utrymningssituation hjälpa till och leda arbe ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Att ge personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfar ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Heta arbeten

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Att ge deltagaren nödvändiga kunskaper, färdigheter och, beteenden som krävs för att få arbe ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Att man som brandskyddsansvarig förstår innebörden av ett systematiskt brandskyddsarbete, vet vilka de till ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Säker buss

Första Hjälpen Konsulten

Syfte Deltagarna får en beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka en brand el ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Hjälp på väg

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Att ge deltagaren en beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka bran ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Utrymningsövning

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Deltagaren får i en simulerad situation öva en utrymning. Genom denna övning får föret ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Utrymningsledarutbildning

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Grundutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret i en utrymningssituation att hjälpa till och ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Repetition Utrymningsledare

Första Hjälpen Konsulten

  Syfte Repetitionsutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret att i en utrymningssituation hjälpa till ...
Sollentuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sollentuna Kontakta Löpande

Liftutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlet minska riskerna vid arbete på hög höjd? Jobbar du eller din personal på stege, med sky-/saxli ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Traversutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlet minska olyckorna vid traversanvändning? Är arbete med travers, telfrar eller andra typer av lyftredskap e ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Arbetsledarutbildning

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlets Arbetsledarutbildning leda till en tryggare arbetsmiljö? Som ansvarig för arbetet med truckar/liftar/tra ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskbedömning

Atlet by UniCarriers

Är det länge sedan du gjorde en bedömning av företagets arbetsmiljö och riskerna i din materialhantering? Är du osäker på ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Farligt gods

Atlet by UniCarriers

Hur kan Atlet göra din hantering av farligt gods säkrare? Hanterar du farligt gods och farliga ämnen? Har du och d ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten

Securitas Brand & Räddning

Tillfälliga heta arbeten orsakar årligen brandskador för hundratals miljoner kronor. Att förhindra dessa ska ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anläggningsskötare Automatiska Brandlarm

Securitas Brand & Räddning

Anläggningsskötaren ska efter utbildning kunna arbeta proaktivt och systematiskt för att minska risken för s& ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsledarutbildning

Securitas Brand & Räddning

Utbildningen riktar sig till personer som har en aktiv del i företagets utrymningsorganisation i händelse av brand elle ...
Rikstäckande
Öppen utbildning
1-2 dagar
Öppen utbildning
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

Securitas Brand & Räddning

Utbildning för brandskyddskontrollanter inom Systematiskt Brandskyddsarbete, "SBA". Kursen omfattar ett tillfälle om fy ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

Securitas Brand & Räddning

Hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor styrs av LBE2010:1011, lagen om brandfarliga och explosiva varor ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
2 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning

Securitas Brand & Räddning

Enligt arbetsmiljölagstiftningen skall arbetsgivare se till att arbetstagare får kännedom om de särskilda ri ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig - fördjupning

Securitas Brand & Räddning

Är du ansvarig för ert brandskyddsarbete? Här är utbildningen som ger dig de kunskaper som krävs fö ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
18 700 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Strukturerad riskbedömning

ISE - Investigation Services Europe AB

Strukturerad riskedömning av hotfulla personer är en intensiv endagskurs i strukturerad riskbedömning inom omr&arin ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
5 900 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Särskilt Instruerad Person EL

Dematek Utbildning

Operatörer och underhållspersonal (mekaniker) behöver ofta utföra elarbeten såsom återställande av motorskydd, byte av säk ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Svetsdefekter

NDT Training Center AB

Mål Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren känna till de vanligast förekommande svetsdiskontinuiteterna och ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
3 000 SEK Rikstäckande Kontakta VT 2015

Grundläggande Materialkunskap del 2

NDT Training Center AB

Mål Kursen ska ge en fortsatt översiktlig kunskap om materiallära. Kursen är en fortsättning på M ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande Materialkunskap del 1

NDT Training Center AB

Mål Kursen ska ge en översiktlig kunskap om materiallära. Kursen inriktas främst mot stål och andra me ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande matematik

NDT Training Center AB

Mål Kursen ska ge grundläggande matematikkunskaper för personer som arbetar inom inspektion och provning, sä ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Allmän OFP

NDT Training Center AB

Mål Ge allmän kunskap om de vanligaste OFP-metoderna, deras möjligheter och begränsningar samt hur metoderna ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskydd

Waldén Utbildning i HLR & Första Hjälpen

Analys Revision Utrustning Utrymningsplanering Dokumentation Övningar Referenser ”N&au ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundkurs förarutbildning

BJ Utbildning och säkerhetsrådgivning

För dig som inte har något förarintyg gäller förstagångskurs Förarutbildningarna indelas i g ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Repetitionskurs förarutbildning

BJ Utbildning och säkerhetsrådgivning

För dig som ska repetera din behörighet gäller repetitionsutbildning Förarutbildningarna indelas i grundutb ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning av säkerhetsrådgivare

BJ Utbildning och säkerhetsrådgivning

Företag som är involverade i transporter av farligt gods ska utse en säkerhetsrådgivare.  Säkerhet ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundkurs i fallskydd

Fallskyddspecialisterna

Vad är fallskydd? Arbetar du med höga höjder? vill du lära dig mer om säkerhet och olycksfall ta en kurs ...
Uppsala län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Uppsala län Kontakta Löpande

Heta arbeten

PLUS Utbildning

Göteborg, 1 dag Arbeten med verktyg och maskiner som i någon form alstrar värme eller gnista kallas Heta Arbeten. ...
Göteborg, Malmö, Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 600 SEK Göteborg, Malmö, Stockholms län Kontakta Löpande

Arbete på tak

PLUS Utbildning

Göteborg, 1 dag Att jobba säkert på tak borde vara en självklarhet för alla som arbetar i denna milj&ou ...
Göteborg, Malmö, Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 300 SEK Göteborg, Malmö, Stockholms län Kontakta Löpande

Säkerhet

TRAK ab

Säkerhetsområden  Heta arbeten Säkerhet på väg Miljö Hjälp på väg ...
Ystad
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Ystad Kontakta Löpande

Maskiners Elutrustning

Dematek Utbildning

Elsäkerhet Varje åtgärd som utförs ska utföras så att kraven på nödvändig sä ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskydd grundkurs

Dematek Utbildning

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas Dematek erbjuder grundkurs i fallskydd samt ku ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Säkerhet - Brandkunskap

TRAK ab

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med maskiner som är utrustade med brandsläckare. ...
Ystad
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Ystad Kontakta Löpande

Brandskyddsbesiktning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Bukab kan erbjuda er brandskyddsbesiktningar för att ta reda på om brandskyddet uppfyller de normer och krav som st&aum ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsbeskrivning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsdokumentation

Brandskydd och utbildningskonsult AB

När man uppför, renoverar eller ändrar en byggnad eller förändrar verksamheten i en lokal eller byggnad ska en brandskyddsdok ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsinventering

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Insatsplaner och insatsplanering

Brandskydd och utbildningskonsult AB

“Att göra en släckinsats utan insatsplan är som att orientera utan karta“. Insatsplanering för att kunna hindra eller b ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Klassningsplaner brandfarlig vara

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Vid hantering av brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskanalys brand och brandfarlig vara

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Risker finns runt omkring oss mer eller mindre hela tiden. Om vi kan identifiera dessa risker kan vi också förbereda oss på hur ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är en metod som hjälper arbetsgivaren och/eller organisationen att leva upp till sitt ansva ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Underhållsavtal på skyddsmaterial och brandskydd

Brandskydd och utbildningskonsult AB

BUKAB erbjuder underhållsavtal på skyddsmaterial samt översyn av brandskyddet. Underhållsavtalet innefattar underhåll och ser ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsplanering samt strategi och åtgärdskort

Brandskydd och utbildningskonsult AB

För att kunna utrymma en byggnad på ett säkert och effektivt sätt behövs det utrymningsplanering och utrymningsstrategi. För ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning för Brandskyddsansvarig

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Utbildningen vänder sig till den i företaget eller organisationen som har ansvar för verksamhetens brandskydd och riskhantering ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Genom att införa systematiskt brandskyddsarbete vill lagstiftaren skapa en helhetssyn på brandskyddet, där en viktig åtgärd ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

Brandskydd och utbildningskonsult AB

?Efter genomförd utbildning ska du ha förutsättningarna för att kunna arbeta som föreståndare brandfarlig vara inom verksamh ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

Utbildningen vänder sig till alla inom företaget eller organisationen och anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker inom ve ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning inom Heta arbeten

Brandskydd och utbildningskonsult AB

1990 tog Svenska Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen fram nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbe ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utrymningsövning

Brandskydd och utbildningskonsult AB

?Utbildningen behandlar bland annat utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav. Utbildningen ger också en anvisning om ske ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anpassad brandkunskapsutbildning

Coor Service Management

Vi utbildar i fördjupad kunskap om brandskydd och utrymning samt att kunna agera och minska konsekvenserna av en brand. Utbildnin ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

SBA - systematiskt brandskyddsarbete

Coor Service Management

Vi utbildar i förståelse om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ihop med Lagen om skydd mot olyckor. Vi går även igenom ansva ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundkurs i mobila arbetsplattformar

Coor Service Management

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar deras produkti ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kranar och lyftredskap

Coor Service Management

Säkra lyft kräver utbildad personal. Enligt AFS 2006:6 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall den som använder en lyf ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

Berrys Truck&Terminalutbildningar

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, l&o ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 200 SEK Göteborg Kontakta Löpande

Utbildning i Mobila arbetsplattformar

Berrys Truck&Terminalutbildningar

Kurstid 1dag . Kursstart enligt överenskommelse. Utbildningen utförs i kundens lokaler i Sverige eller våra lokal ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Heta arbeten från Coor

Coor Service Management

Heta arbeten orsakar årligen brandskador för miljontals kronor. Att förhindra skador av den här typen krä ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandfarlig vara – arbete och hantering med brandfarlig vara

Coor Service Management

Vi utbildar i att förstå brandförlopp och risker med brandfarlig vara samt att ge kännedom om de lagkrav som ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Anpassade övningar – utrymningsövningar & katastrofövningar

Coor Service Management

Det ställs krav på att utrymningsöva och ha en katastrofplan om det oväntade skulle inträffa. Vi utbilda ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

Truck & Säkerhet AB

Utbildning i heta arbeten. Vänder sig till personer som jobbar med svetsning, skärbränning, rondellslipning och takarbeten med ...
Örebro
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Arbete på väg/Säkerhet på väg

Truck & Säkerhet AB

Truck & Säkerhet AB håller i utbildningen Arbete på väg/Säkerhet på väg. Den vänder sig till förare av bland annat vägun ...
Örebro
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Skotta säkert

Frölunda Byggmontage AB

Frölunda Byggmontage AB erbjuder en utbildning i att skotta säkert. Här blir du en licensierad snöskottare. Du får ett kompet ...
Göteborg
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Ansvarsutbildning för chefer och arbetsledare

Kompetensförsörjning i Värmland

Materialhantering kräver stort ansvar. På denna kurs erbjuds utbildning inom ansvartagande för att minska risker vid materialha ...
Karlstad
Kurser
1-2 dagar
Kurser
Kundanpassat Karlstad Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Kompetensförsörjning i Värmland

Komeptensförsörjning erbjuder utbildning inom heta arbeten. Vid avslutad kurs har personalen certifiering för att hantera detta ...
Karlstad
Kurser
2-7 dagar
Kurser
Kundanpassat Karlstad Kontakta Löpande

Heta arbeten

NUAB

Gå en heta arbeten utbildning som består av teori och praktiska övningar. ...
Gävle, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Norrbottens län, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Uppsala
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Gävle, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Norrbottens län, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Uppsala Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Nonfire Sweden AB

Gå en utbildning i Heta arbeten hos Nonfire Sweden AB som ligger i Göteborg. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Nonfire Sweden AB

Nonfire Sweden AB erbjuder utbildning inom Systematiskt brandskyddsarbete. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Nonfire Sweden AB

Lär dig om Hälsa, Miljö och Säkerhet genom en utbildning hos Nonfire Sweden AB. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete

Vitum

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, de ...
Varberg
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i heta arbeten

Vitum

Vitum AB erbjuder utbildningar i heta arbeten för både privatpersoner och företag. ...
Varberg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 300 SEK Varberg Kontakta Löpande

Kurs i potentialutjämning & åskskydd

STF Ingenjörsutbildning

lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
12 700 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning i fallskydd

Blommenhof Utbildning

Den som arbetar på höga höjder som tex på tak måste ha rätt utrustning och kunskap om fallskydd, Blommenhof Utbildning hjäl ...
Nyköping
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
2 100 SEK Nyköping Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Blommenhof Utbildning

Gå en brandskyddsutbildning där ni får kunskap om vad som krävs för att undvika en brand. ...
Nyköping
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
765 SEK Nyköping Kontakta Löpande

Utbildning - säkra lyft

Pegusmaskin AB

När man arbetar på höga höjder är det viktigt att veta hur man använder sig av olika lyft maskiner. ...
Mellerud
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Mellerud Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Pegusmaskin AB

Få rätt kunskap om brandskydd och vad man ska göra vid en brand. ...
Mellerud
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Mellerud Kontakta Löpande

Utbildning i lagersäkerhet

Constructor Sverige AB

När man arbetar på ett lager så är säkerheten en stor och viktig del som varje medarbetar måste känna till. Gå en kurs i l ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

BBR Brandskydd - grundutbildning

STF Ingenjörsutbildning

En utbildning i brandskydd med tyngdpunkt på utrymmning, skydd mot brandspridning och brandtekniska klasser. Kursen hålls i sama ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
7 600 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Brandprojektering

STF Ingenjörsutbildning

En utbildning som hålls av STF Ingenjörsutbildning i brandskydd inom projekteringsskedet. Här ingår lagstiftning, brandkraven ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
19 000 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Nyhetsdag för brandprojektörer

STF Ingenjörsutbildning

En kursdag i tekniskt brandskydd som hålls av STF Ingenjörutbildning. I kursen ingår boverkets brandskydd och nya krav på frå ...
Stockholm
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
7 600 SEK Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning i säkra lyft

Laponia Partner AB

Många olyckor orsakas av bristfällig kunskap om lastkoppling samt användning av slitna och felaktiga lyftredskap. ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

Utbildning - traversförare

Laponia Partner AB

Många olyckor orsakas av bristfällig kunskap om lastkoppling samt användning av slitna och felaktiga lyftredskap. Gå en utbild ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Grundutbildning

Laponia Partner AB

Lär dig att förebygga ohälsa eller olycksfall genom att tillämpa energibranschens säkerhetsanvisningar (ESA). Med utgångspun ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Entreprenör

Laponia Partner AB

Utbildningen vänder sig till bygg- och anläggningsentreprenörer som arbetar i eller i direkt närhet av elektriska anläggninga ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA repetition

Laponia Partner AB

Repetera dina ESA-kunskaper med en utbildning. Denna utbildning vänder sig till dig som behöver repetera dina kunskaper i elektr ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Vattenvägar - Kraftverk

Laponia Partner AB

I denna kurs lär du dig förebygga elfara genom att tillämpa energibranschens säkerhetsanvisningar. Kursen hålls av Laponia Pa ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA i Praktiken

Laponia Partner AB

En utbildning för dig som jobbar med elektriska anläggningar. Här lär du dig bland annat arbetsmiljölagen. ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

ESA Special

Laponia Partner AB

En specialkurs för ert företag där vi specialanpassar innehållet efter ert företags individuella önskemål. Utbildningen hå ...
Jokkmokk
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
Kundanpassat Jokkmokk Kontakta Löpande

Föreståndare Brandfarlig vara

FJ Brandutbildning AB

För att vara föreståndare för brandfarlig vara behöver du ha dokumenterad utbildning i ämnet. T ...
Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 200 SEK Västra Götalands län Kontakta Löpande

Heta arbeten

FJ Brandutbildning AB

Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utf ...
Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 400 SEK Västra Götalands län Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

FJ Brandutbildning AB

Brandskyddsutbildning är en utbildning där du får grundläggande utbildning om brand, och hur du hante ...
Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Västra Götalands län Kontakta Löpande

Brandutbildning

Hjärtsäkra AB

Hjärtsära erbjuder ett flertal olika branutbildningar, så som Grundutbildning, Heta arbeten, Utrymningsplaner, Utrymningsövnin ...
Jönköping
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Jönköping Kontakta Löpande

Kurs - Behörig ingenjör - Brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

Gå denna certifieringskurs - behörig ingenjör brandlarm får du som är ansvarig för era brandlarm den behörighet som krävs. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i grundläggande brandskydd steg 1

BTC Brandtekniskt Center AB

Få kunskap om vilka typer av släckmedel man ska använda vid en brand. En utbildning i grundläggande brandskydd. ...
Enköping
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
10 900 SEK Enköping Kontakta Löpande

Grundkurs i brandlarmsregler steg 2

BTC Brandtekniskt Center AB

Efter brandlarmsregler steg 2 skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om brandlarmsregler. Allt från myndighetskrav till fö ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
8 900 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - examinationsförberedelse steg 3

BTC Brandtekniskt Center AB

Denna kursen är till för dem som tänker genomgå examinationsprov inför certifiering som behörig ingenjör brandlarm. Denna k ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
3 800 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i entreprenadjuridik steg 4

BTC Brandtekniskt Center AB

En utbildning i entreprenadjuridik. Lär dig hur vad en "underrättelseskyldighet" innebär och förstå vikten av anbud. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
6 600 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Anläggningsskötare brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

BTC Brandtekniskt Center AB håller i denna utbildning där du som anläggningsskötare lär dig de krav som ställs för att kunn ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
2 300:- SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Regler och krav för brandlarm och utrymningslarm

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs för att lära dig regler och krav för brandlarm och utrymningslarm. Dessa kurser hålls av BTC Brandtekniskt Center AB. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 900 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Utrymningslarm

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs i utrymningslarm enligt SBF:s rekommendationer. Kursen riktar sig till dig som arbetar med installation, besiktning och pr ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
3 100 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Registrering av teletekniska anläggningar

BTC Brandtekniskt Center AB

Lär dig både nya och gamla registreringsstandarder med hjälp av denna kurs. Lär dig också genom praktisk träning olika sätt ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
6 200 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

E-kurs - Anläggningsskötare brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

Vi håller även i distanskurser på nätet. Med hjälp av denna kurs "Anläggningsskötare brandlarm" ska du få de krav som stä ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
2 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

E-kurs - Delegerad person brandlarm

BTC Brandtekniskt Center AB

En distansutbildning med examinationsprov för att du som blivit utsedd som ansvarig för era brandlarm skall ha en erforderlig ku ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Anläggningsskötare vattensprinkler

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs för dig som är ansvarig/anläggningsskötare för vattensprinkler. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
2 800 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs - Brandskyddsombud

BTC Brandtekniskt Center AB

En kurs för att du som brandskyddsombud skall få en utbildning i hur systematisk brandskyddsarbete är uppbyggt. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
2 500 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

FEBDOK – grundkurs

AEC AB

FEBDOK – grundkurs Kursen är utformad för att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i FEBDOK ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

FEBDOK – fortsättningskurs

AEC AB

  Syftet med kursen är att ge avancerade kunskaper i användning av FEBDOK till korslutningsberäknin ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Räddning och evakueringsutbildning

Fallskyddspecialisterna

Räddning och evakueringsutbildning måste all personal som arbetar på höga höjder ha gått en kurs. Det är chefens ansvar att ...
Uppsala län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Uppsala län Kontakta Löpande

Skotta säkert

Dematek Utbildning

Skotta säket är vår påbyggnadsutbildning för dig som gått grundutbildningen i fallskydd. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

HLR - hjärt-lungräddning på vuxna

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i HLR hos Första hjälpencentrum ger fördjupade kunskaper och lär dig tänka och agera när någon blir allvarlig ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Barn-HLR, hjärt-lungräddning på barn

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Utbildningen i barn-HLR med Första hjälpencentrum riktar sig till alla som arbetar med barn, exempelvis personal inom skolan och ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

D-HLR - hjärt-lungräddning med defibrillator

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i D-HLR, HLR med defibrillator, ger dig trygghet och beredskap att agera vid ett hjärtstopp och använda hjärtstar ...
Rikstäckande
Kurser
Anpassat
Kurser
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

HLR & D-HLR - kombinerad utbildning

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Företagsanpassad kurs i HLR med hjärtstartare hjärtsäkrar er arbetsplats. Första hjälpencentrum erbjuder en kombinerad kurs ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

A-HLR - avancerad HLR

Första hjälpencentrum i Sverige AB

A-HLR-utbildning innebär att du får lära dig avancerad hjärt-lungräddning. Utbildningen med Första hjälpencentrum vänder s ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen Administration - baskurs i första hjälpen

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Utbildningen i första hjälpen - baskurs administration med Första hjälpencentrum passar för medarbetare inom all form av hand ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Barnolycksfall

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En kurs i första hjälpen med inriktning mot barnolycksfall. Utbildningen hålls av Första hjälpencentrum AB. Vi anpassar utbil ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Elolycksfall

Första hjälpencentrum i Sverige AB

På denna utbildning lär vi oss första hjälpen med inriktning mot elolycksfall. Utbildningen hålls av Första hjälpencentrum. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Hjälp på väg

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Första hjälpencentrums kurs i första hjälpen på vägen riktar sig till er som har vägen som arbetsplats. Livräddning och ol ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Idrottsskador

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Första hjälpencentrum erbjuder en första hjälpenutbildning för dig som jobbar som idrottslärare eller är verksam inom idrot ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Industri

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i första hjälpen som riktar sig till dig som jobbar inom industri och lager. Vad gör vi om olyckan är framme? F ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Restaurang

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i första hjälpen för dig med jobb inom hotell och retaurangbranschen. Kursen hålls av Första hjälpencentrum. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen - Ungdom

Första hjälpencentrum i Sverige AB

En utbildning i första hjälpen för dig som driver ungdomsverksamhet eller för ungdomar själva. Utbildningen hålls av Första ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

HLR-instruktör i vuxen-HLR

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Det här är en instruktörsutbildning med Första hjälpencentrum för dig som redan kan hjärt-lungräddning och vill kunna lär ...
Ragunda
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Ragunda Kontakta Löpande

Barn-HLR-instruktör

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Det här är en instruktörsutbildning med Första hjälpencentrum för dig som redan kan hjärt-lungräddning på barn och vill k ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
5 <000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

D-HLR-instruktör

Första hjälpencentrum i Sverige AB

Det här är en instruktörsutbildning med Första hjälpencentrum för dig som är intresserad av att själv utbilda i D-HLR - hj ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
5 000 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Säkerhet vid ställningsbyggande

Janke Wikholm AB

Sedan 1 juli 2006 gäller en ny föreskrift (AFS 2004:4) från Arbetsmiljöverket för arbeten med byggna ...
Luleå
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 000 SEK Luleå Kontakta Löpande

Anläggningsskötare – Automatiskt brandlarm

Brandskyddsföreningen Skåne

Den här utbildningen ger kunskap om automatiska brandlarms funktion, skötsel och handhavande. ...
Skåne län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Skåne län Kontakta Löpande

Brandprojektering 3 dagar

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildning för dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd. ...
Malmö
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Brandskydd på byggarbetsplatser

Brandskyddsföreningen Skåne

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och kon ...
Malmö
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Brandfarlig vara – mindre omfattning

Brandskyddsföreningen Skåne

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. ...
Lund, Malmö
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Lund, Malmö Kontakta Löpande

Intern brandskyddskontrollant

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats. ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Företagsanpassad brandskyddsutbildning

Brandskyddsföreningen Skåne

Företagsanpassad brandskyddsutbildning riktad till företag, kontor, sjukvård, äldreomsorg, hotell med flera. ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Egensotning

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten Skåne

Brandskyddsföreningen Skåne

Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta Arbeten, det vill säga den som gör arbetet oc ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 650 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete Skåne

Brandskyddsföreningen Skåne

Brandskyddsföreningen har arbetat fram en metod och produkter som hjälper dig ta kontroll över ditt företags rutiner att hante ...
Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Grundläggande brandskyddsutbildning

Livräddarna i Vaxholm HB

Lär dig hur du skall agera vid händelse av brand och hur du hanterar bland annat olika typer av släckredskap och hur du hantera ...
Vaxholm
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Vaxholm Kontakta Löpande

Systematiskt Brandskydds Arbete

Livräddarna i Vaxholm HB

Hur förebygger du brand på din arbetsplats. Lär dig systematiskt brandskyddsarbete där delar som brandskyddsregler, utbildning ...
Vaxholm
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Vaxholm Kontakta Löpande

Heta arbeten

Livräddarna i Vaxholm HB

Bli certifierad tillstånd att bedriva heta arbeten med denna utbildning inom heta arbeten. Kursen hålls utav Livräddarna i Vaxh ...
Vaxholm
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Vaxholm Kontakta VT 2015

Brandutbildning

CordisLiv

Under våren 2008 kommer vi att introducera utbildning i handbrandsläckning. Vår utbildare har mång&arin ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Utbildning i grundläggande brandskydd

SBA-drift AB

En del i det systematiska brandskyddsarbetet är utbildning av personalen. SBA-drift erbjuder grundläggande brandskyddsutbildning ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

Brandskyddskontrollant

SBA-drift AB

SBA-drift erbjuder en brandskyddskontrollantkurs anpassad för din egen verksamhet. ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

LABC + Hjärt- och lungräddning

SBA-drift AB

SBA-drifts kurs vänder sig till företag och personal som vill förbättra sin sjukvårdskunskap samt få mera kunskap om Hjärt ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Utrymmningsövning

SBA-drift AB

Kursen med SBA-drift vänder sig till alla anställda inom företaget som ansvarar för utrymning av arbetslokal. ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

Kurs för heta arbeten

SBA-drift AB

Kursen i Hetarbeten med SBA-drift vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utf ...
Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholms län Kontakta Löpande

SBA Brandutbildning - 3 timmar

Utbildningsservice i Halmstad AB

SBA innebär att ni kan förebygga brandtillbud, rädda liv och släcka vid eventuell brand. Lär er hur med Utbildningsservice AB ...
Halmstad
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Halmstad Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning – Praktisk släckning

PreCendo AB

En Brandskyddsutbildning med praktisk släckning ger kunskap om hur man hanterar utrustning för att släcka en brand, som olika f ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning – Heta Arbeten

PreCendo AB

Att arbeta med heta arbeten innebär stor risk för bränder därför bör alla som arbetar inom heta arbeten ha en utbildning i b ...
Göteborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Anläggningsskötare, brandlarm

PreCendo AB

Enligt lag ska anläggningsskötare med innehav av brandlarmsanläggning ha en godkänd utbildning i brandskydd för att kunna upp ...
Göteborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Anläggningsskötare, vattensprinkler

PreCendo AB

Anläggningsskötare som utför arbete av en sprinkleranläggning ska ha en utbildning i vattensprinkler för att kunna hålla anl ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Föreståndare brandfarlig vara

PreCendo AB

Som föreståndare gäller det att kunna hantera brandfarliga varor och de kräver ansvar för information och kunskap, få det ge ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning - allmän utbildning

PreCendo AB

en kurs i Allmänkunskap om brand ger deltagarna grunderna till att förbygga och släcka bränder. ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

REO - Riskminimering Explosiva Objekt

Nordic Protection Academy AB

Hanterar ert företag explosiva objekt? Denna utbildning går igenom hur ni på arbetsplatsen hanterar och riskminimerar explosiva ...
Göteborg
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

SBA – Systematiskt brandskydsarbete

Räddningsskolan Skövde

Fungerar din arbetsplats brandskyddsarbete på ett ansvarsfullt sätt gentemot lagen. Utbildningen SBA – Systematiskt brandskydd ...
Skövde
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
2 350 SEK Skövde Kontakta Löpande

Anläggningsskötare, brandlarm

Räddningsskolan Skövde

Har ni ett automatiskt brandlarm på er arbetsplats krävs utbildade anläggningsskötare. Lär dig de regler och föreskrifter so ...
Skövde
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
5 900 SEK Skövde Kontakta Löpande

Grundlägande brandskyddsutbildning

Räddningsskolan Skövde

Gå en grundläggande brandskyddsutbildning på Räddningsskolan i Skövde för att öka er brandsäkerhet och trygghet på arbets ...
Skövde
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
490 SEK Skövde Kontakta Löpande

Heta arbeten

Räddningsskolan Skövde

Jobbar du med heta arbeten så som till exempel svetsning eller lödning krävs det att du har utbildning och är certifierad. Rä ...
Skövde
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 470 SEK Skövde Kontakta Löpande

Ekonomi för räddningstjänsten

Räddningsskolan Skövde

Gå en kurs i ekonomi för räddningstjänsten. Har du ett ekonomiansvar och vill lära dig mer om till exempel kassaflöden och r ...
Skövde
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
5 900 SEK Skövde Kontakta Löpande

Trygga butiken - Rånsäkerhet, förebygg och hantera rån, våld och hot på arbetsplatsen

Nordic Protection Academy AB

Trygga butiken är en utbildning som hålls av Nordic Protection Academy AB. Lär dig allt om rånsäkerhet, förebygg och hanter ...
Göteborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
4 700 SEK Göteborg Kontakta Löpande

Företagsutredning - Företagsresearch – Vet vem du gör affärer med - Skydda ert företag

Nordic Protection Academy AB

Nordic Protection Academy AB håller utbildningar i företagsresearch för att på ett effektivt sätt kunna veta vem du gör aff ...
Göteborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Göteborg Kontakta Löpande

Heta arbeten utbildning

Räddningsskolan Rosersberg AB

Genom en utbildning i Heta arbeten begränsar man antalet olyckor och skador på arbetsplatsen. ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Utbildning i handbrandsläckare och brand i kläder

Räddningsskolan Rosersberg AB

Bakgrund De flesta större bränderna startar med en mindre hanterbar brand. Med kunskap om hur du hanterar en ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Grundutbildning Brand

Räddningsskolan Rosersberg AB

Få grundkunskaper om hur man släcker olika typer av bränder. Räddningsskolan Rosersberg AB erbjuder grundutbildning i brand. ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Utbildning i Utrymningsövning

Räddningsskolan Rosersberg AB

Bakgrund När olycka är framme så finns det inte tid att börja fundera över hur och vart personal ...
Sigtuna
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Sigtuna Kontakta Löpande

Bra säkerhetskultur räddar liv

STF Ingenjörsutbildning

Hur kan vi förebygga att olyckor sker på arbetsplatsen? Och vilka är de vanligaste riskfaktorerna? Kom och& ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning i säkerhet på väg - Nivå 1

Svensk Vägkompetens

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 1 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK oc ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i arbete på väg/säkerhet på väg - Nivå 2

Svensk Vägkompetens

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK oc ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i utmärkningsansvarig - Nivå 3A

Svensk Vägkompetens

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 3a enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK o ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Utbildning i vakt/Lots - Nivå 3B

Svensk Vägkompetens

Utbildning Vakt och Lots, Nivå 3B enligt Trafikverkets kompetenskrav TRVK/TRVR samt IFS 2009:4. Målgrupp Per ...
Varberg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Varberg Kontakta Löpande

Kurs - Anläggningsskötare brandlarm

Svenska Brandsektionen AB

Mål med kursen Att ge en grundläggande information om vilka krav som ställs på en anläggningssk& ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Kravställare brandlarm

Svenska Brandsektionen AB

Lär dig de kunskaper du behöver för att kunna ställa de krav som krävs för er brandanläggning. Kursen hålls av Svenska Bra ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Brandlarm enligt SBF 110:6

Svenska Brandsektionen AB

Gå en utbildning i brandlarm enligt SBF 110:6. Här lär du dig kunskaper om detektorval, placeringsregler och mycket mer. Utbild ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Brandlarm enligt SBF 110:7

Svenska Brandsektionen AB

Gå en kurs i brandlarm enligt SBF 110:7. Utbildningen hålls av Svenska Brandsektionen AB. Här lär du dig bland annat systemupp ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Från SBF 110:6 till SBF 110:7

Svenska Brandsektionen AB

Gå kursen "från SBF 110:6 till SBF 110:7" hos Svenska Brandsektionen AB. Kursen fokuserar på de förändringar som gjorts i den ...
Örebro
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - SBF Rekommendation 2003 Utrymningslarm

Svenska Brandsektionen AB

Gå en kurs där du lär dig SBF's rekommendationer från 2003 i utrymningslarm. Kursen hålls av Svenska Brandsektionen AB. Du f ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Montör brandlarm

Svenska Brandsektionen AB

Kursen Montör Brandlarm innehåller installation av brandlarm, larmknappar och larmdon bland annat. Kursen hålls av Svenska Bran ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Kurs - Allmän brandkunskap

Svenska Brandsektionen AB

På denna utbildning i allmän brandkunskap får du en grundläggande teoretisk utbildning i hur en brand uppstår och hur man kan ...
Örebro
Kurser, Företagsanpassat
1-3 månader
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Örebro Kontakta Löpande

Teknik och säkerhetsutbildningar

Sensec AB

För tekniskt ansvariga personer i en säkerhetskontroll i enlighet med BCL. Grundutbildning 2 dagar, Boka h&a ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning för brandskyddsansvarig

Nordinspira

Som brandskyddsansvarig har du en delegering från företagsledningen att operativt ansvara för att det dagl ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Utbildning för brandskyddskontrollant

Nordinspira

Som ambassadör för brandskyddet arbetar du mycket nära verksamheten. I de organisationer där det ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Utrymningsövning

Nordinspira

”Det är viktigt att all personal känner till hur hon eller han ska bete sig vid utrymningslarm. Den k ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Friluftssäkerhet

Nordinspira

Vår utbildning i friluftssäkerhet är lika mycket egen personlig utveckling som oslagbar teamutveckling. Ja ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Brandutbildning

Nordinspira

I den här utbildningen blandar vi teori med diskussioner och praktiska övningar. Allt anpassas utifrå ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Säkerhetsutbildningar och seminarier

Seccredo AB

Som en integrerad del i vårt tjänsteutbud erbjuder Seccredo högkvalitativa utbildningar och seminarier. Vi ...
Stockholm
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm Kontakta Löpande

Brandskyddsansvariga - Borås

Anticimex Borås

På alla större företag rekommenderas det att ha brandskyddsansvariga, vid eventuella olyckor. Anticimex har lång erfarenhet av ...
Borås
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
1 760 SEK Borås Kontakta Löpande

Liftutbildningar

YGGDRASIL Sverige AB

Användningen av mobila arbetsplattformar (liftar) har ökat kraftigt de senaste åren på våra arbets ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Säkra lyft / lastkopplare

YGGDRASIL Sverige AB

Vi utbildar för Säkra lyft / Lastkopplare. Enligt AFS 2006:6 skall personer som arbetar med en lyftanordning el ...
Jönköping
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Jönköping Kontakta Löpande

Motorsågskörkort A

YGGDRASIL Sverige AB

Vi utbildar för Motorsågskörkort A. Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med motors& ...
Jönköping
Företagsanpassat
1-2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Jönköping Kontakta Löpande

Grundutbildning i fallskydd

Utbildning & Äventyr Syd

Grundutbildningen i fallskydd ger dig kunskap och färdigheter att arbeta på höjd. Arbetsgivaren har en skyldig ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
1 000 SEK Malmö Kontakta Löpande

Räddningsutbildning i fallskydd

Utbildning & Äventyr Syd

Räddningsutbildning i fallskydd går genom att på ett säkert sätt genomföra en räddning av ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 600 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Första hjälpen & HLR-vuxna

Eldupphör AB

Våra kunniga och pedagogiska instruktörer har lång erfarenhet från sjukvård och/eller räddningstjänst och varvar teori med ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
5 900 SEK Malmö Kontakta Löpande

Barn-HLR & Första hjälpen vid barnolycksfall

Eldupphör AB

I den här kursen lär du dig rädda liv med hjälp av HLR och L-ABC-konceptet. Metoden vi lär ut används av sjukvårdare värld ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
5 900 SEK Malmö Kontakta Löpande

Heta arbeten certifikat

Eldupphör AB

Vi genomför våra kurserna i Heta Arbeten varje vecka i Malmö och naturligtvis enligt Svenska Brandskyddsföreningens riktlinjer ...
Malmö
Kurser, Öppen utbildning
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning
2 790 SEK Malmö Kontakta Löpande

Brandskyddsutbildning

Eldupphör AB

Gå en brandskyddsutbildning i två delar! I första delen får du lära dig att förebygga brand och under den andra delen av utb ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
6 500 SEK Malmö Kontakta Löpande

Utrymningssäkerhet

Eldupphör AB

Detta är en otroligt viktig utbildning som kan genomföras på alla typer av verksamheter, men som är särskilt viktig för de s ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
Kundanpassat Malmö Kontakta Löpande

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Eldupphör AB

Eldupphör Web är en digital brandpärm som ger dig total överblick över ditt brandskyddsarbete. Kursen täcker utbildning i S ...
Malmö
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
5 900 SEK Malmö Kontakta Löpande

GWO Basic Safety

Klätterteknik AB

Klätterteknik erbjuder GWO-utbildningar som bygger på en internationell överenskommelse mellan de stora produc ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Slutna utrymmen

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper om arbete och räddning i slutna ut ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskyddskurs introduktion

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt använ ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Räddningskurs bas

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper om räddning inom alla yrkeskategor ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Rope Access - SPRAT Level 1

Klätterteknik AB

Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level I. En kandidat som klarar examen på Lev ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Rope Access - SPRAT Level 2

Klätterteknik AB

Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level II. En kandidat som klarar examen på Le ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Rope Access - SPRAT Level 3

Klätterteknik AB

Denna kurs förbereder kandidaten för en auktorisation till SPRAT Level III. En kandidat som klarar examen på L ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Mastcertifikat

Klätterteknik AB

Denna kurs är en krav kurs enligt AFS 2000:6 för alla som arbetar i mast eller höga stolpar. Deltagaren ska var ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Linbaneevakuering

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö och jobbar på en skidanlägg ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Kurs i arbete på tak

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt använ ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta VT 2015

Fallskyddskurs bas

Klätterteknik AB

Denna kurs vänder sig till personer som arbetar och vistas i en fallriskmiljö, med fokus på korrekt använ ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Riskinventering & Krishantering

Alénius & Partners AB

Alla företag lever med risker. Man har ”lik i garderoben” som man hoppas ingen ska upptäcka. Mer än ...
Rikstäckande
Företagsanpassat
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskydd

Nikor AB

I denna utbildning får du grundläggande utbildning i fallskydd och säkerhet på tak. Efter utbildnin ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten

Nikor AB

Heta arbeten utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens kursplaner. Certifikat är giltigt i 5 år. M&a ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandkunskap

Akuthjälpen Åre AB

Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Du och din personal l ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Brandskyddsansvarig

Akuthjälpen Åre AB

En heldagsutbildning för dig som ska verka som brandskyddsansvarig. Det kan vara du som är fastighets-/verksamhets&a ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Vindkraftcertifikat GWO Modul ”Sea survival”

Cresto AB

Målgrupp: För dig som arbetar i som vindkraftstekniker. Deltagaren ska vara minst 18 år. Förkrav: Inga ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Vindkraftcertifikat GWO Modul ”Fire Awareness”

Cresto AB

Målgrupp: För dig som arbetar som vindkraftstekniker. Deltagaren ska vara minst 18 år. Förkrav: Inga I ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta Arbeten

TM Utbildning AB

Utbildning för dig som behöver nytt eller förnya ditt Heta Arbetencertifikat. Heta arbeten innefattar ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

ADR Repetition

TM Utbildning AB

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att f&oum ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Mobil plattform & skylift

TM Utbildning AB

Hos TM Utbildning kan ni delta i en grundläggande liftutbildning som innehåller allt ni behöver veta för ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Fallskydd räddning

TM Utbildning AB

Arbetsgivare är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att tillhandahålla utrustning och utbildning för ar ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Akuthjälpen Åre AB

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. Fö ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
2 750 SEK Rikstäckande Kontakta Löpande

Utbildning i Utrymning

Anticimex Helsingborg

Människor agerar alla olika och har olika förutsättningar. Speciellt i en situation där man måste ut ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Utbildning i Förebyggande brandkunskap

Anticimex Helsingborg

Vår utbildning i Brandkunskap/förebyggande arbete ger dig kunskap om hur man arbetar och varför det ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Anticimex Helsingborg

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt person ...
Helsingborg
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Helsingborg Kontakta Löpande

Grundläggande brandutbildning

Lake Trading AB

Utbildningarna vänder sig till företag, skolor och bostadsrättsföreningar. Varje deltagare får b&ari ...
Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande Kontakta Löpande

Hantering av teleskoplastare

SafeSide Education AB

Safeside erbjuder kurser i säker hantering av teleskoplastare. Se till att alla på din arbetsplats har rätt kompetens för att ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

K Staaf Konsult AB

Lär dig grunderna i CE-märkning, vad det står för samt hur det används vid märkning av produkter. I denna tre-dagars kurs bl ...
Stockholm, Stockholms län
Kurser, Företagsanpassat
2-7 dagar
Kurser, Företagsanpassat
18 700 SEK Stockholm, Stockholms län Kontakta Löpande

APV - Arbete på väg

SafeSide Education AB

Safeside education erbjuder kurser i APV - Arbete på väg, för dig som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Ett viktigt ste ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Bas-P och Bas-U

SafeSide Education AB

Gå en utbildning för att bli byggarbetsmiljösamordnare genom BAS-U och BAS-P och utsöka ditt ansvarsområde! ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Grävmaskin fortbildning

SafeSide Education AB

Erhåll ett utbildningsintyg från TYA genom att lära dig de praktiska och teoretiska färdigheter som krävs för att hantera en ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten över hela Sverige

SafeSide Education AB

Safeside erbjuder utbildningar i Heta arbeten för arbeten som kan orsaka brand. I kursen ingår bland annat hantering av gasflask ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Hantering av hjullastare

SafeSide Education AB

Gå en kurs i hantering av hjullastare och erhåll ett yrkesbevis från TYA. Safeside erbjuder flera olika utbildningar för en s ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Hantering av lastbilskranar

SafeSide Education AB

Safeside erbjuder gedigna säkerhetsutbildningar för dig som arbetar med lastbilsmonterade kranar. Se till att alla i personalen ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Hantering av lift

SafeSide Education AB

Skaffa dig den säkerhetsutbildning som krävs för att använda liftar. Genom Safesides utbildning får du ett förarbevis på mo ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Traversutbildning med fokus på säkerhet

SafeSide Education AB

Gå en utbildning i säker hantering av travers. Utbildningen tar upp allt från konstruktion till lagar och regler men även säk ...
Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Dalarnas län, Ludvika, Rikstäckande Kontakta Löpande

Heta arbeten - Borås

Anticimex Borås

Anticimex Borås erbjuder utbildningar i Heta arbeten som ger dig kunskap och behörighet att ansvara för heta arbeten. ...
Borås
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 985 SEK Borås Kontakta Löpande

Utbildning inom säkerhetskultur

Dekra Industrial AB

Att förändra en säkerhetskultur i en verksamhet kan kännas som en svår och långsam process. V& ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
8 900 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Safety Integrity level (SIL) -klassning

Dekra Industrial AB

Denna utbildning ger förståelse inom SIL-klassningen (Safety integrity level). Målet med dagen är att f& ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 500 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Riskanalys (grund)

Dekra Industrial AB

Denna utbildning lär er att uppmärksamma risker och tänka säkerhet. Vi arbetar med konkreta exempel fr&ari ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 500 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

ATEX - en introduktion till ATEX 1999/92/EG

Dekra Industrial AB

Introduktionskursen ger kännedom om de viktigaste begreppen och en förståelse för vad det handlar om. Utb ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 400 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

ATEX 1999/92/EG - fortsättningsutbildning

Dekra Industrial AB

I fortsättningsutbildningen fördjupar vi oss i riskbedömning och zonklassning samt går igenom olika explo ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 400 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Utbildning inom säkra lyft

Dekra Industrial AB

Utbildningen ger grundläggande förståelse i hur ett lyft fungerar teoretiskt, hela vägen från plane ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 800 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Fallskydd vid arbete på arbetsplattform, tak och stege

Dekra Industrial AB

AFS 2006:6 kräver dokumenterad kunskap för den som i sitt arbete använder en mobil arbetsplattform, befinner si ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
4 500 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Användning av arbetsutrustning

Dekra Industrial AB

Utbildningen går igenom hur man gör en riskbedömning enligt föreskriften för att säkerstäl ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 300 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Mobila arbetsplattformar

Dekra Industrial AB

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 "Användning av lyftanordningar och lyftredskap"  ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
2 400 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Repetitionsutbildning för mobila arbetsplattformar enligt LUR (Liftutbildningsrådet)

Dekra Industrial AB

Enligt SS–ISO 18878:2004 ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren av en mobil arbetsplattform ä ...
Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
1 800 SEK Göteborg, Rikstäckande, Västra Götalands län Kontakta Löpande

Heta Arbeten

TA Utbildning AB

Målgrupp Alla som arbetar med brandfarliga heta arbeten t.ex. svetsning, skärning, torkning, lödning, upp ...
Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat, Föreläsning
2 850 SEK Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan Kontakta Löpande

Arbete på hög höjd - Fallskydd med evakuering

TA Utbildning AB

Lagstiftning Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina ar ...
Rikstäckande, Trollhättan
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2450 SEK Rikstäckande, Trollhättan Kontakta Löpande

Säkra lyft för lastkopplare och signalmän

TA Utbildning AB

Lagstiftning Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AF ...
Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Halvdag
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1 700 SEK Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Trollhättan Kontakta Löpande

Ställningsutbildning - Allmän (2-9m)

TA Utbildning AB

Lagstiftning Enligt AFS 2004:4 skall den som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsstä ...
Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Vänersborg
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
2 100 SEK Göteborg, Järfälla, Rikstäckande, Vänersborg Kontakta Löpande

Utbildning i Heta Arbeten

USAR

Vi fungerar som er utbildningsakut om en eller flera medarbetare ska iväg på jobb och saknar eller innehar ett utgånget certifi ...
Linköping, Norrköping, Östergötlands län
Kurser, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Linköping, Norrköping, Östergötlands län Kontakta Löpande

Utbildning - Grunder i brandskydd

USAR

Kursen ”Brandskydd Grunder” är för föreningar, bostadsrätter och företag. Vi skräddarsyr kursen just för dig och ditt f ...
Linköping, Norrköping, Östergötlands län
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Linköping, Norrköping, Östergötlands län Kontakta Löpande

Kurs i utrymningsövningar

USAR

Lär ert företag olika utrymningsövningar i tre olika steg! ...
Linköping, Norrköping, Östergötlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Linköping, Norrköping, Östergötlands län Kontakta Löpande

Heta arbeten - Arbeten med verktyg som alstrar värme

Hv:s HLR

Om det finns en brandrisk på arbetsplatsen och den inte går att undanröja på något sätt, utför du ett hett arbete på ” t ...
Härnösand
Kurser, Företagsanpassat
1-2 dagar
Kurser, Företagsanpassat
Kundanpassat Härnösand Kontakta Löpande

Heta Arbeten

Brandskyddsföreningen Södermanland

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, l&ou ...
Södermanlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Södermanlands län Kontakta Löpande

Brandfarlig vara

Brandskyddsföreningen Södermanland

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, d& ...
Södermanlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Kundanpassat Södermanlands län Kontakta Löpande

Egensotning

Brandskyddsföreningen Södermanland

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap ...
Södermanlands län
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
Anpassat
Kurser, Öppen utbildning, Företagsanpassat
1200 SEK Södermanlands län Kontakta Löpande

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Atlet by UniCarriers
 • Metallvägen 6
 • 435 82 Mölnlycke
 • Telefon
 • +46 31 98 40 00
 • Övrig info
 • Metallvägen 6 435 82 Mölnlycke Sweden Telefon: +46 31 98 40 00 Fax: +46 31 98 41 79 E-post: sverige@atlet.se Frösundaviks Allé 1 169 70 Solna Jägersrov. 219 213 77 Malmö Bultvägen 5 553 02 Jönköping

Intresseanmälan

Spara utbildning Se sparade utbildningar

* Dina kontaktuppgifter skickas till anordnaren av utbildningen. Anordnaren kommer sedan återkomma till er. Intresseanmälan är inte på något sätt bindande.

Stäng

Vad händer nu?

När du skickar en intresseanmälan så skickas dina kontaktuppgifter till anordnaren. Anordnaren kommer sedan återkomma till er via mail eller telefon. Ni förbinder er inte till någon kostnad genom detta mail.

Mvh Kundservice på Allautbildare.se